รูป โลโก้ ธนาคาร ไทย พาณิชย์

Mar 31

รูป โลโก้ ธนาคาร ไทย พาณิชย์

เหรียญ 10 บาท 100 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ ปี 2549 Thai coin 10 Baht (2006) รูป โลโก้ ธนาคาร ไทย พาณิชย์.

วิดีโอ รูป โลโก้ ธนาคาร ไทย พาณิชย์- งานอื่นๆ ที่ต้องการความละเอียดสูง

สัญลักษณ์ของกลุ่มธนชาติ มีโครงสร้างมาจากตัวอักษรภาษาไทย “ธ”โดยปรับปรุงจากเดิม ให้มีลักษณะของตัวอักษรภาษาอังกฤษ T (Thanachart) เพิ่มเติม เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อความหมาย และการจดจำในรูปแบบที่มีความเป็นสากล รูปทรงมีความเคลื่อนไ�

คลิ๊กดูแผนที่ร้านโคราชการป้ายอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รูป โลโก้ ธนาคาร ไทย พาณิชย์

ประเภทโปรแกรมไฟล์ลายเส้น :

1. Adobe ILLUSTRATOR นามสกุลไฟล์ .AI / .EPS

2. CorelDRAW นามสกุลไฟล์ .CDR

การนำไฟล์ไปใช้งาน :

- งานป้าย งานพิมพ์ อิงค์เจ็ต 

- งานสำหรับตัดสติ๊กเกอร์ 

- งานสำหรับทำตรายาง 

- งานอื่นๆ ที่ต้องการความละเอียดสูง

Source: http://www.taradplaza.com/product/5806558


รูป โลโก้ ธนาคาร ไทย พาณิชย์