โลโก้ธนาคารต่างๆ

Apr 12

โลโก้ธนาคารต่างๆ

การใช้งาน KTB netbank : การเข้าสู่ระบบ โลโก้ธนาคารต่างๆ.

วิดีโอ โลโก้ธนาคารต่างๆหมายเหตุ :             1. ท่านสามารถโอนเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ของทุกวันทำการ 2. รหัสผ่าน ใช้รหัสเดียวกับรหัส Log in เข้าสู่เว็บไซต์

2.     ประเภทอาหาร จานด่วน ก๋วยเตี๋ยว หรือ เต็มรูปแบ�

*การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนขึ้นอยู่กับขอบเขตการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกลต.อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โลโก้ธนาคารต่างๆ

ท่านสามารถทำการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของท่าน มายังบัญชีของบริษัทฯได้ โดยผ่านเว็บไซต์เคทีซีมิโก้  ทั้งนี้ท่านจะต้องยื่นเอกสารการสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครใช้ได้ ดังนี้

เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับกรุณาเซ็นชื่อเหมือนกับที่เซ็นไว้กับธนาคาร

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 15 ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

ขั้นตอนการโอนเงิน E-Transfer Funds ผ่านเว็บไซต์ www.ktzmico.com มีวิธีการ ดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ktzmico.com และ Log in เข้าสู่ระบบ

2.คลิกเข้าเมนูได้ 2 ช่องทาง ดังนี้      2.1) คลิกเมนู “บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์” และเลือก “โอนเงิน E-Transfer Funds” หรือ      2.2) คลิกเมนู “ทำธุรกรรมทางออนไลน์” และเลือก “โอนเงิน E-Transfer Funds”

3.เมื่อเข้าสู่หน้าโอนเงิน E-Transfer Funds แล้ว ให้คลิกที่โลโก้ธนาคารที่ท่านได้ทำการสมัครไว้

4.ระบบจะแสดงข้อมูลเลขที่บัญชีของท่าน ให้ท่านกรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอน พร้อมทั้งใส่รหัสผ่าน เพื่อยืนยันรายการโอนเงิน

5.หลังจากท่านทำรายการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ยอดเงินฝากของท่านจะปรากฎที่วงเงินสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์(Buying Limit)

หมายเหตุ :             1. ท่านสามารถโอนเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ของทุกวันทำการ 2. รหัสผ่าน ใช้รหัสเดียวกับรหัส Log in เข้าสู่เว็บไซต์

Source: http://www.ktzmico.com/th/member/helpManual19.aspx


โลโก้ธนาคารต่างๆ