โลโก้ ธนาคาร ฟรี

Apr 14

โลโก้ ธนาคาร ฟรี

วิธีทำภาพ banner สำหรับตัวแทน pickywink โลโก้ ธนาคาร ฟรี.

วิดีโอ โลโก้ ธนาคาร ฟรีจะเห็นได้ว่าการออกแบบก็จะวนๆอยู่กับเรื่องเก่าแต่เอามาเล่าไหมได้ไม่รู้จบเหมือนกับแฟชั่นที่ดูซ้ำๆจนเนียนตา

ซึ่ง โลโก้ ที่ดี ย่อมมีชัยไปกว่า ครึ่ง ท่านลองหา คอนเซ็ปร้าน…คิดชื่อ ที

2. Font  ในโลโก้เดียวอาจมีฟอนต์ 2 แบบ ที่ส่งเสริมกัน สร้างความโดดเด่นให้คำอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โลโก้ ธนาคาร ฟรี

หลังจากไม่ได้เคลื่อนไหวมานานวันนี้เอาบทความดีๆมาให้อ่านกันเหมือนที่เคยได้ทำไว้ก่อนหน้านี้

วงเวียนการทำงานโฆษณาและการออกแบบ

1.การออกแบบขั้นแรก ขั้นริเริ่ม หรือขั้นบุกเบิก (Pioneering Stage) ได้แก่ ขึ้นตอนแรกของการออกแบบโฆษณาสำหรับสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดครั้งแรก ซึ่งจะต้องทุ่มงบประมาณโฆษณาค่อนข้างสูง ระดมสื่อหลาย ประเภทให้ประชาชนได้พบเห็นอย่างทั่วถึง หรือเน้นเฉพาะสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งและย้ำความถี่บ่อย ๆ โดยเน้นความแปลก-ใหม่ ที่น่าสนใจ ให้เกิดการยอมรับ เกิดความต้องการซื้ออย่างมั่นใจว่าดีกว่า หรือไม่ด้วยกว่าสินค้ายี่ห้ออื่น ๆ ที่มีอยู่เดิม เพื่อจะได้อุดหนุนกันเป็นประจำต่อไป

2.การออกแบบขั้นที่สอง ขั้นแข่งขัน (Competitive Stage) เมื่อสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดและเป็นที่สนใจของประชาชน สินค้าประเภทเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อกันอาจจะสูญเสียลูกค้าไปบางส่วน ถ้ายังไม่คิดดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ก็อาจจะสูญเสียลูกค้าไปเรื่อย ๆ ระยะนี้จึงถึงเวลาที่จะต้องต่อสู้กับคู่แข่งขัน โดยสินค้าเก่าที่เคยครองตลาดอยู่ก่อน ต่างตื่นตัวขึ้นมาปรับปรุงพัฒนาสินค้า ของตนให้น่าสนใจ อาจจะปรับปรุงคุณภาพใหม่ เติมสูตรเดิมสารพิเศษใหม่ ๆ หรือเปลี่ยนแปลงหีบห่อใหม่ที่น่าสนใจ ฯลฯ หรือออกสินค้ารุ่นใหม่มาต่อสู้กับคู่แข่งในขั้นนี้ จะต้องทุ่มทุนโฆษณาค่อน ข้างหนัก โดยพยายามเน้นส่วนดีที่เหนือกว่าสินค้าของคู่แข่งขัน เพื่อให้ลูกค้าสนใจ

3.การออกแบบขั้นที่สามขั้นรักษาตลาด (Retentive Stage) เนื่องจากขั้นแข่งขันจำเป็นต้องทุ่มโฆษณาค่อนข้างหนัก ด้วยการระดมสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ทั้งต้องย้ำความถี่บ่อย ๆ เมื่อเห็นว่าสินค้าที่โฆษณา ได้รับความนิยมดีแล้วจำเป็นต้องลดบทบาทการโฆษณา ลงบ้าง เพื่อการประหยัด แต่การโฆษณาจะหยุดโดยสิ้นเชิงไม่ได้ เพราะอาจจะต้องสูญเสียตลาดไปอย่างถาวร จำเป็นต้องทำการโฆษณาเพื่อรักษาความนิยมให้คงอยู่เสมอ เรียกการโฆษณาขั้นนี้ว่า “ขั้นรักษาตลาด”

จะเห็นได้ว่าการออกแบบก็จะวนๆอยู่กับเรื่องเก่าแต่เอามาเล่าไหมได้ไม่รู้จบเหมือนกับแฟชั่นที่ดูซ้ำๆจนเนียนตา

Source: https://freedesignfree.wordpress.com/tag/%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89/


โลโก้ ธนาคาร ฟรี