โหลดโลโก้ธนาคาร

Mar 28

โหลดโลโก้ธนาคาร

เนื้อหาหรือข้อความที่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร มีการนำมาใช้เสนอ หรือปล่อยโหลดโดยมาจากบุคคลที่สาม ไม่ได้เป็นการแสดงว่าเนื้อหานี้เป็นมุมมองของทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมศึกษา

หมายเหตุ: ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี


โหลดโลโก้ธนาคาร

ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี55 นักวิทย์ฯ รุ่นใหม่ใช้แสงซินโครตรอนเพิ่มลูกเล่นในโลกดิจิทัล นักวิทย์ฯรุ่นใหม่ปี 55 เผย“แสงซินโครตรอน”เป็นเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ขั้นแนวหน้า ชี้หากไทยมีการพัฒนาจะเป็นหนทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยของประเทศด้านต่างๆรวมถึงการยกระดับภาคเกษตร ไอที และ ช่วยสร้างองค์ความรู้สู้นานาชาติได้ในอนาคต...อ่านต่อวิดีโอ โหลดโลโก้ธนาคาร

ทำป้ายบัญชีธนาคารแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

อ่านเกี่ยวกับ โหลดโลโก้ธนาคาร

ที่มาของเนื้อหาในเว็บและลิขสิทธิ์ทั้งหมด

1. เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์และเนื้อหาใดๆ ที่สำนักข่าวอื่นนำไปถ่ายทอด ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์การค้า ค่าทางสถิติ ข้อความ ภาพ หรือข่าวสารใดๆ ที่ไม่มีการชี้แจงอื่นๆ เป็นพิเศษ ผลงานทั้งหมดนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศจีนจำกัด (ต่อจากนี้เรียกย่อว่า "ธนาคารแห่งประเทศจีน")

2. "ลิขสิทธิ์ทั้งหมด" ที่ทางเว็บไซต์กล่าวถึงคือ การแถลงการณ์เรื่องขอบเขตของลิขสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศจีน ที่รวมถึงสัญลักษณ์ logo แนวคิดการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บ และรวมถึงเนื้อหากับภาพในงานเขียนกับงานสร้างสรรค์ที่จัดทำขึ้นด้วยตัวเองทั้งหมดในเว็บไซต์

3. ธนาคารแห่งประเทศจีนขอสงวนสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด หรือที่ได้ร่วมกับผู้ร่วมจัดทำ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์บริการ สิทธิบัตร สิทธิที่พึงมี เป็นต้น

4. เนื้อหาการบริการในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศจีนรวมถึง เนื้อหาทั้งหมดของข้อความ ซอฟต์แวร์ ภาพ ตาราง โฆษณา และข่าวสารอื่นๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศจีนเสนอต่อลูกค้า เนื้อหาทั้งหมดนี้จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. เนื้อหาข้อความในเว็บไซต์ที่ได้รับมาจากกลุ่มองค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจอื่น ลิขสิทธิ์ของเนื้อหานั้นๆ เป็นของผู้ที่ให้มา การนำเสนอ หรือปล่อยโหลดเนื้อหาเหล่านี้ ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว และได้ให้เครดิตที่มาตามที่ได้ตกลงกัน

การขอใช้เนื้อหาของทางเว็บไซต์

1. อ้างอิงตามกฎหมายลิขสิทธิ์และแถลงการณ์ เกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศจีน ท่านสามารถเยี่ยมชม โหลดเนื้อหาที่ไม่ได้นำไปใช้ในทางธุรกิจในเว็บไซต์ได้ สำหรับเนื้อหาใดๆ ที่นำไปใช้ในทางธุรกิจ (อาทิ ถ่ายสำเนา โหลด บันทึก ส่ง หรือแลกเปลี่ยน เช่น แสดงหรือรีบอร์ดแคส ออกต้นฉบับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีใดๆ ที่เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ของทางเว็บไซต์นี้ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง) จำเป็นต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางธนาคารแห่งประเทศจีน และเขียนที่มาพร้อมสัญลักษณ์ทางลิขสิทธิ์ทั้งหมดของธนาคารแห่งประเทศจีน เกี่ยวกับการยื่นหนังสือขออนุญาต ให้ส่งมาที่ธนาคาร ที่อยู่คือ 179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ สำหรับเว็บไซต์ และสำนักพิมพ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามแถลงการณ์ของเว็บไซต์นี้ และได้นำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยพลการไม่ผ่านการอนุญาตจากทางธนาคารก่อนและไม่ลงที่มา ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมาย เรียกร้องหาความรับผิดชอบ

2. ถ้ายังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศจีน ไม่ว่าผู้ใดก็ตามไม่สามารถก๊อปปี้ หรือสำรองข้อมูลไปที่อื่น นอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารแห่งประเทศจีน

3. ถ้าท่านต้องการใช้เว็บไซต์ธนาคารนี้ รวมถึงเนื้อหาที่ได้รับมาจากกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานธุรกิจอื่น โปรดติดต่อกับผู้ดูแลลิขสิทธิ์โดยตรง เรื่องการดำเนินการและความรับผิดชอบทางกฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ธนาคารนี้

4. หลังจากที่บุคคลหนึ่ง หรือองค์กรได้รับอนุญาตแล้ว เนื้อหาฉบับภาษาจีนที่เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ธนาคารทั้งหมด ที่เก็บเป็นสำเนาและลิงค์ไว้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ :

(1) เนื้อหาที่นำเสนอหรือบรรยายนั้นต้องรับรองว่ามีใจความเดียวกับต้นฉบับ

(2) เครดิตที่มา คือเว็บไซต์นี้ : www.bankofchina.com/th

เรื่องที่ต้องรู้ในการทำลิงค์

ถ้าต้องการทำลิงค์เว็บไซต์นี้ไปที่เว็บไซต์อื่น โปรดเคารพในเงื่อนไขตามด้านล่างนี้

1. การเชื่อมลิงค์เว็บไซต์นี้จะต้องลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2. นอกจากในข้อตกลงกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) มีสัญญาพิเศษ มิเช่นนั้นลิงค์ที่เชื่อมต่อต้องใช้ URL="www.bankofchina.com/th ไม่ใช้หน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์

3. มุมมอง ตำแหน่ง และด้านอื่นๆ ที่เชื่อมต่อต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย หรือเลือนลาง เช่น ชื่อ "www.bankofchina.com/th", เครื่องหมายการค้า

4. ตำแหน่งที่เชื่อมต่อ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้องไม่ทำให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจผิด

5. เมื่อผู้เยี่ยมชมคลิ๊กลิงค์เชื่อมต่อ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะต้องแสดงแบบเต็มหน้าจอ ไม่อนุญาตให้แสดงในรูปแบบ Frame กับเว็บไซต์นี้

6. ธนาคารแห่งประเทศจีนสามารถเรียกคืนสิทธิในการเชื่อมต่อลิงค์กับเว็บไซต์นี้คืนจากผู้เชื่อมต่อได้

เนื้อหาหรือข้อความที่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร มีการนำมาใช้เสนอ หรือปล่อยโหลดโดยมาจากบุคคลที่สาม ไม่ได้เป็นการแสดงว่าเนื้อหานี้เป็นมุมมองของทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมศึกษา

Source: https://www.americanexpress.com/thailand/th/cust_svce/payyourbill.shtml


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โหลดโลโก้ธนาคาร

โหลดโลโก้ธนาคาร

ทำป้ายบัญชีธนาคารแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

วิดีโอ โหลดโลโก้ธนาคาร6. ธนาคารแห่งประเทศจีนสามารถเรียกคืนสิทธิในการเชื่อมต่อลิงค์กับเว็บไซต์นี้คืนจากผู้เชื่อมต่อได้

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์  โดยเป็นศาสตราจารย์คนที่สามของโครงการ พสวท.  อ่านต่อ   1. การหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ( Direct Debit )

เป็นวิธีการชำระค่าใช้จ่ายที่อำนวยความสะดวกมากที่สุด ท่านเพียงแต่ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากให้เพียงพอต่อการหักบัญชีเท่านั้น โดยสังเกตุว่าในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุวันที่จะทำการหักค่าใช้จ่ายจากบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งโดยทั่วไปจะประมาณ 10 วันนับจากวันที่จัดทำใบเรียกเก็บเงิน ท่านสามารถติดต่อสมัครขอรับบริการอันแสนสะดวกนี้ได้ที่ แผนกบริการสมาชิกบัตร

โดยปกติ ธนาคารจะทำการหักยอดค่าใช้จ่ายจากบัญชีเงินฝากของท่านก่อนเวลาเปิดทำการ หากเงินในบัญชีของท่านในขณะนั้นไม่พอหักจ่ายและมีความจำเป็นต้องนำฝากเงินเพิ่มเติม กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเคลียริ่งเพื่อให้ทันกับวันที่ธนาคารทำการหักบัญชี ระยะเวลาดำเนินการของธนาคารสำหรับขั้นตอนการรับเงินฝาก ได้แก่

สำหรับเช็คต่างจังหวัดและการนำเงินเข้าบัญชีในรูปแบบอื่นๆ โปรดตรวจสอบได้กับทางธนาคารของท่าน

รายชื่อธนาคารหลักที่ให้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคาร

2 วิธี ในการสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

1. สมัครรับบริการได้ที่แผนกบริการสมาชิกบัตร

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการหักบัญชีีเงินฝากอัตโนมัติ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับทางไปรษณีย์

บริษัทขอให้ท่านสมาชิกชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามวิธีที่ท่านใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการแจ้งว่าจะมีการตัดบัญชีผ่านธนาคารในใบเรียกเก็บเงินประจำเดือนของท่าน

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (PDF: 666 KB / 3 page)

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (PDF: 666 KB / 3 page)

เอกสารนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และโลโก้ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe System Incorporated

2. การชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ*

ในแต่ละเดือน ท่านจะได้รับใบชำระเงินผ่านธนาคารที่ส่งมาพร้อมกับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน วิธีนี้จะเหมือนกับการใช้ใบนำฝากหรือใบฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยทั่วไป ท่านสามารถจ่ายเงินสดหรือเช็คแนบพร้อมกับใบชำระเงินสดผ่านธนาคารต่างๆ ทุกสาขา ดังนี้

ธนาคารจะให้ท่านลงนามรับรองในใบนำฝากของทางธนาคาร และมอบสำเนาให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงการชำระเงินเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ยอดเงินที่ท่านชำระจะปรากฏในบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ท่านชำระ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคารเพื่อชำระค่าใช้จ่ายไปที่ธนาคารที่ร่วมรายการข้างต้น

แบบฟอร์มชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร (Express Settlement Service Form: ภาษาไทย) (PDF: 684 KB / 1 pages)

เอกสารนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และโลโก้ Arcobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe System Incorporated

* บริการนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ: ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี

Source: http://www.bankofchina.com/th/th/aboutus/ab9/201108/t20110822_1511735.html