ไอคอนธนาคาร

Apr 04

ไอคอนธนาคาร

งานประมูลโคเนื้อทุกสายพันธุ์ KPS Livestock Auction ครั้งที่ 22

สิทธิพิเศษสำหรับทุกครอบครัว


ไอคอนธนาคาร

สายการบินอนุญาตให้ท่านสามารถนำสัมภาระมาลงทะเบียนได้น้ำหน�วิดีโอ ไอคอนธนาคาร

ทำป้ายบัญชีธนาคารแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

อ่านเกี่ยวกับ ไอคอนธนาคาร

ต้องการซื้อ-ขาย โคทุกพันธุ์ ทุกประเภท โปรดติดต่อตลาดกลางโคเนื้อกำแพงแสน

งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559

วันที่ 2-11 ธันวาคม 2559

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การผสมเทียมโค" รุ่นที่ 16

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงโคเนื้อ" รุ่นที่ 10

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การตัดสินประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสุขภาพโค" รุ่นที่ 8

งานประมูลโคเนื้อทุกสายพันธุ์ KPS Livestock Auction ครั้งที่ 30

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การผสมเทียมโค" รุ่นที่ 15

เปิดรับผู้เข้าร่วมอบรม

การเลี้ยงไส้เดือน สร้างรายได้ ง่ายกว่าที่คิด รุ่นที่ 6

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงโคเนื้อ" รุ่นที่ 9

งานประมูลโคเนื้อทุกสายพันธุ์ KPS Livestock Auction ครั้งที่ 29

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น" รุ่นที่ 7

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมผสมเทียมโค" รุ่นที่ 14

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงโคเนื้อ" รุ่นที่ 8

โครงการฝึกอบรม "การเลี้ยงไส้เดือน สร้างรายได้ ง่ายกว่าที่คิด" รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมผสมเทียมโค รุ่นที่ 11

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น" รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงไส้เดือน สร้างรายได้ ง่ายกว่าที่คิด" รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผสมเทียมโค" รุ่นที่ 9

งานประมูลโคเนื้อทุกสายพันธุ์ KPS Livestock Auction ครั้งที่ 22

Source: http://www.dnee.co.th/dneeclub-register/


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไอคอนธนาคาร

ไอคอนธนาคาร

ทำป้ายบัญชีธนาคารแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

วิดีโอ ไอคอนธนาคารโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผสมเทียมโค" รุ่นที่ 9

1. ครอบครัวที่มีเจ้าตัวเล็กอยู่ในครรภ์-3 ปี 2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดส่งบัตรสมาชิกและ Gift Set 3. กรณีมีบุตร แนบสำเนาสูติบัตรของบุตรอายุไม่เกิน 3 ปี 4. กรณีตั้งครรภ์ แนบสำเนาใบฝากครรภ์ ที่เห็นข้อมูลชัดเจนเพื่อสิทธิพิเศษของตัวท่านเอง

ท่านสามารถใช้บริการเว็บเช็คอินได้ แต่เมื่อมาถึงท่าอากาศยานเมืองต้นทางในวันที่กำหนดเดินทาง โปรดนำสัมภาระของท่านมาลงทะเบียนเพื่อฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องที่เคาท์เตอร์ของไทยไลอ้อนแอร์ยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเข้าสู่ “สมาชิกดีนี่คลับ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.ดีนี่คลับ 02-831-8496-7

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

1. ครอบครัวที่มีเจ้าตัวเล็กอยู่ในครรภ์-3 ปี 2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดส่งบัตรสมาชิกและ Gift Set 3. กรณีมีบุตร แนบสำเนาสูติบัตรของบุตรอายุไม่เกิน 3 ปี 4. กรณีตั้งครรภ์ แนบสำเนาใบฝากครรภ์ ที่เห็นข้อมูลชัดเจนเพื่อสิทธิพิเศษของตัวท่านเอง

สิทธิพิเศษสำหรับทุกครอบครัว

Source: http://kpsbeef.org/