siam option pantip

Apr 08

Siam option pantip

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเอเชียตะวันออก มีผู้ใช้กว่า 125 ล้านคน โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของญี่ปุ่นด้วย เป็นสมาชิกในตระกูลภาษา Japonic ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาษาอื่นในกลุ่ม โดยเฉพาะภาษาเกาหลี และยังเป็นที่ถกเถียงถึงความเกี่ยวข้องกับภาษาในตระกูล Altaic ประวัติศาสตร์ของภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นที่แน่ชัด และไม่รู้ว่าเริ่มปรากฎในญี่ปุ่นเมื่อใด เอกสารของจีนในช่วงศตวรรษที่ 3 มีการบันทึกคำในภาษาญี่ปุ่นไว้เล็กน้อย แต่หนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ปรากฎจนกระทั่งช่วงศตวรรษที่ 8 ในช่วงสมัยเฮอัน ภาษาจีนมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อคำศัพท์และระบบเสียงของภาษาญี่ปุ่นสมัยโบราณ จะเห็นได้ว่าช่วงกลางของญี่ปุ่น มีการเปลี่ยนแปลงของภาษา ทำให้มีความใกล้เคียงกับภาษาในสมัยใหม่ รวมถึงการเริ่มใช้คำทับศัพท์จากภาษาทางยุโรป ในสมัยใหม่ของญี่ปุ่น ภาษาพื้นฐานได้เปลี่ยนจากภาษาของภูมิภาคคันไซมาสู่ภูมิภาคเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) ตามด้วยการสิ้นสุดการปิดประเทศของญี่ปุ่นในปี 1853 ทำให้คำทับศัพท์จากภาษาทางยุโรปเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่มีรากศัพท์จากภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาคำติดต่อ ใช้โมระนับคำ มีระบบเสียงที่เรียบง่าย เป็นระบบสระเต็มตัว มีสระพื้นฐาน พยัญชนะ และสำเนียงมีผลต่อความหมายของคำ ลำดับคำโดยปรกติจะเป็น ประธาน-กรรม-กริยา โดยมีคำช่วยคอยบอกหน้าที่ของคำ รูปแบบประโยคคือ หัวเรื่อง-ส่วนขยาย ประโยค-คำช่วยท้ายประโยค จะใช้เพื่อขยายอารมณ์ความรู้สึกหรือเพื่อเน้น หรือเพื่อถาม คำนามไม่มีจำนวนหรือเพศตามหลักไวยกรณ์ และไม่มีคำนำหน้า คำกริยาต้องผันตามกาลและรูปแบบภาคแสดง ไม่ต้องผันตามบุคคล แต่ต้องผันคำคุณศัพท์ด้วย ภาษาญี่ปุ่นมีระบบยกย่องจากรูปกริยาและคำศัพท์ ที่แสดงความเกี่ยวข้องของผู้พูดกับผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้ ภาษาญี่ปุ่นไม่มีความเกี่ยวข้องด้านพันธุกรรมกับภาษาจีน แต่มีการใช้ตัวอักษรจีนอย่างกว้างขวาง หรือเรียกว่า "คันจิ" ในระบบภาษาญี่ปุ่น และคำศัพท์จำนวนมากได้ยืมมาจากภาษาจีน นอกจากคันจิ ระบบเขียนของภาษาญี่ปุ่นใช้ตัวอักษรสองแบบเป็นหลัก ได้แก่ ฮิรากานะ และคาตาคานะ ตัวอักษรภาษาอังกฤษใช้อย่างจำกัดเท่านั้น เช่น ตัวย่อ ส่วนระบบจำนวนจะใช้เลขอารบิกควบคู่กับเลขภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่

เมื่อจะเรียนภาษาญี่ปุ่น ก็ต้องเรียนการออกเสียงที่มีเอกลักษณ์ของภาษาที่มีมากมายด้วย เช่นในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์ที่ต้องนำลิ้นไปติดไว้หลังฟันแล้วออกเสียง หรือภาษาอาหรับและภาษาเยอรมัน มีคำศัพท์ที่ต้องใช้ส่วนลึกของลำคอในการออกเสียง ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆนั้นด้วย แล้วสำหรับภาษาญี่ปุ่นมีเทคนิคอะไรบ้าง การออกเสียงคำศัพท์มีความเรียบง่าย เพราะทุกๆคำจะประกอบด้วยสระ 1 ตัวหรือพยัญชนะบวกสระ และน้นอกจากตัว ん (อึน) แล้ว ทุกตัวจะลงท้ายด้วยสระทั้งหมด ซึ่งเป็นอีกเอกลักษณ์ของภาษาญี่ปุ่น ด้านการออกเสียง ภาษาญี่ปุ่นจะไม่ใช้ส่วนลึกของลำคอแบบภาษาอาหรับ แต่ละคำจะมีเสียงของตัวเองอยู่ ซึ่งเป็นอีกเอกลักษณ์ของภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน และตัวอีกษรภาษาญี่ปุ่นจะมีโครงสร้างเรียบง่ายมากหากเทียบกับภาษาอังกฤษหรือภาษาตุรกี ดังนั้น เมื่อชาวต่างชาติเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เมื่อได้ยินหลายๆครั้งส่วนใหญ่ก็จะเขียนได้เอง หรือก็คือ คำของภาษาญี่ปุ่นแทบไม่มีความแตกต่างระหว่างเสียงที่ได้ยินกับเสียงของตัวอักษรแต่ละตัวเลย ทำให้โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงไม่กี่ปีมานี้ โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศกำลังพัฒนาก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีเด็กๆเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างแพร่หลาย ประเภทของคำของภาษามี 111 ชนิด แต่จะแตกต่างกันไปตามวิธีนับของนักวิจัย สระมี อะ อิ อุ เอะ โอะ 5 ตัว ทั่วประเทศจะมีภาษาถิ่นซึ่งเป็นวิธีพูดประจำท้องถิ่นต่างๆอยู่ ทำให้แม้จะเป็นคำศัพท์เดียวกัน แต่วิธีออกเสียงจะไม่เหมือนกัน เช่น เสียงสระ อุ ทางโตเกียวจะออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษ คือจะออกเสียงโดยปากเป็นวงกลมและออกเสียงจากลิ้นส่วนหลังไปลิ้นส่วนกลาง ตัวอย่างอื่นๆ เช่น โคฮี หรือ บีบี จะมีการใช้เสียงในแถว อะ ในการออกเสียงยาวแทน ภาษาญี่ปุ่นจะมีสำเนียง (Accent) ซึ่งจะต่างกันไปตามท้องที่พร้อมๆกับภาษาถิ่นของที่นั้นๆ สำเนียงมีหลากหลายประเภท แต่ที่มีมากที่สุดคือ สำเนียงโตเกียวกับสำเนียงเกียวโตโอซาก้า 2 สำเนียงด้วยกัน สำเนียงโตเกียวจะออกเสียงไปทางเสียงต่ำ ส่วนสำเนียงเกียวโตโอซาก้าจะออกเสียงเพิ่งเสียงสูงต่ำเข้าไปในพยางค์แรก สำเนียงโตเกียวแพร่หลายตั้งแต่ฮอกไกโดจนถึงโอกินาว่า เป็นพื้นฐานของภาษาถิ่นในแต่ละท้องที่ ส่วนสำเนียงเกียวโตโอซาก้า แพร่หลายในภูมิภาคคิงคิ ชิโกกุ และส่วนหนึ่งของโฮคุริคุ ระบบเก่าของสำเนียงภาษาญี่ปุ่นที่เป็นต้นแบบสำเนียงในปัจจุบัน ว่ากันว่าเป็น "สำเนียงเกียวโตโอซาก้าสมัยจักรพรรดิ�


siam option pantip

บริการออนไลน์ www.แปลภาษาญี่ปุ่น.com ของเราขอเป็นท�วิดีโอ siam option pantip

Expertoption เล่นอย่างไร

อ่านเกี่ยวกับ siam option pantip

นอกจากนี้ทางบริษัทของเรายังบริการจัดหาพนักงานให้แก่บริษัทคนไทยและต่างชาติในประเทศไทยที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วย เนื่องจากบริษัทของเรามีการติดต่อสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับสังคมญี่ปุ่น เราจึงสามารถรับประกันได้ว่าบุคลากรที่เราจัดหานั้นมีมาตรฐานและมีความกระตื อรือร้นในการทำงาน

World Congress รับแปลเอกสารทุกประเภท ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ทางเรายังมีการจัดสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้สนใจทั้งที่สำนักงานของเรา และสำนักงานของลูกค้าด้วย

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 060-003-5390

แปลภาษาญี่ปุ่น บริษัท World Congress เป็นบริษัทที่ให้บริการ รับ แปลภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่นเ โดยทีมงาน และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาในหลากหลายสาขาวิชา ราคาแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลาในการแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาที่รับแปล วิธีใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามญี่ปุ่น สำหรับการประชุมที่มีความสำคัญ การเจรจาทางการค้าที่ผิดพลาดไม่ได้ หรือการอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคนิคที่มีความสำคัญ ขอให้ไว้ใจมอบให้เราทำหน้าที่ล่ามให้ ล่ามที่มีประสบการณ์ในการแปลอันยาวนานมีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและอังกฤษของเราจะช่วยให้สำเร็จในการเจรจาธุรกิจ เราจะจัดล่ามเหมาะสมที่สุดต่อความต้องการของลูกค้า ราคาบริการล่ามญี่ปุ่น ภาษาที่รับแปล วิธีใช้บริการล่ามญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ของภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเอเชียตะวันออก มีผู้ใช้กว่า 125 ล้านคน โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของญี่ปุ่นด้วย เป็นสมาชิกในตระกูลภาษา Japonic ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาษาอื่นในกลุ่ม โดยเฉพาะภาษาเกาหลี และยังเป็นที่ถกเถียงถึงความเกี่ยวข้องกับภาษาในตระกูล Altaic ประวัติศาสตร์ของภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นที่แน่ชัด และไม่รู้ว่าเริ่มปรากฎในญี่ปุ่นเมื่อใด เอกสารของจีนในช่วงศตวรรษที่ 3 มีการบันทึกคำในภาษาญี่ปุ่นไว้เล็กน้อย แต่หนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ปรากฎจนกระทั่งช่วงศตวรรษที่ 8 ในช่วงสมัยเฮอัน ภาษาจีนมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อคำศัพท์และระบบเสียงของภาษาญี่ปุ่นสมัยโบราณ จะเห็นได้ว่าช่วงกลางของญี่ปุ่น มีการเปลี่ยนแปลงของภาษา ทำให้มีความใกล้เคียงกับภาษาในสมัยใหม่ รวมถึงการเริ่มใช้คำทับศัพท์จากภาษาทางยุโรป ในสมัยใหม่ของญี่ปุ่น ภาษาพื้นฐานได้เปลี่ยนจากภาษาของภูมิภาคคันไซมาสู่ภูมิภาคเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) ตามด้วยการสิ้นสุดการปิดประเทศของญี่ปุ่นในปี 1853 ทำให้คำทับศัพท์จากภาษาทางยุโรปเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่มีรากศัพท์จากภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาคำติดต่อ ใช้โมระนับคำ มีระบบเสียงที่เรียบง่าย เป็นระบบสระเต็มตัว มีสระพื้นฐาน พยัญชนะ และสำเนียงมีผลต่อความหมายของคำ ลำดับคำโดยปรกติจะเป็น ประธาน-กรรม-กริยา โดยมีคำช่วยคอยบอกหน้าที่ของคำ รูปแบบประโยคคือ หัวเรื่อง-ส่วนขยาย ประโยค-คำช่วยท้ายประโยค จะใช้เพื่อขยายอารมณ์ความรู้สึกหรือเพื่อเน้น หรือเพื่อถาม คำนามไม่มีจำนวนหรือเพศตามหลักไวยกรณ์ และไม่มีคำนำหน้า คำกริยาต้องผันตามกาลและรูปแบบภาคแสดง ไม่ต้องผันตามบุคคล แต่ต้องผันคำคุณศัพท์ด้วย ภาษาญี่ปุ่นมีระบบยกย่องจากรูปกริยาและคำศัพท์ ที่แสดงความเกี่ยวข้องของผู้พูดกับผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้ ภาษาญี่ปุ่นไม่มีความเกี่ยวข้องด้านพันธุกรรมกับภาษาจีน แต่มีการใช้ตัวอักษรจีนอย่างกว้างขวาง หรือเรียกว่า "คันจิ" ในระบบภาษาญี่ปุ่น และคำศัพท์จำนวนมากได้ยืมมาจากภาษาจีน นอกจากคันจิ ระบบเขียนของภาษาญี่ปุ่นใช้ตัวอักษรสองแบบเป็นหลัก ได้แก่ ฮิรากานะ และคาตาคานะ ตัวอักษรภาษาอังกฤษใช้อย่างจำกัดเท่านั้น เช่น ตัวย่อ ส่วนระบบจำนวนจะใช้เลขอารบิกควบคู่กับเลขภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่

Source: http://www.eigo-translation.com/Thai/honkayu_thai.html


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ siam option pantip

Siam option pantip

Expertoption เล่นอย่างไร

วิดีโอ siam option pantipแปลภาษาญี่ปุ่น บริษัท World Congress เป็นบริษัทที่ให้บริการ รับ แปลภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่นเ โดยทีมงาน และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาในหลากหลายสาขาวิชา ราคาแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลาในการแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาที่รับแปล วิธีใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามญี่ปุ่น สำหรับการประชุมที่มีความสำคัญ การเจรจาทางการค้าที่ผิดพลาดไม่ได้ หรือการอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคนิคที่มีความสำคัญ ขอให้ไว้ใจมอบให้เราทำหน้าที่ล่ามให้ ล่ามที่มีประสบการณ์ในการแปลอันยาวนานมีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและอังกฤษของเราจะช่วยให้สำเร็จในการเจรจาธุรกิจ เราจะจัดล่ามเหมาะสมที่สุดต่อความต้องการของลูกค้า ราคาบริการล่ามญี่ปุ่น ภาษาที่รับแปล วิธีใช้บริการล่ามญี่ปุ่น

โทร. : 093-57-98766

งานแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นงานแปลภาษาที่ยากจึงเป็นงานที่มีขั้นตอนการแปล และตรวจสอบค่อนข้างละเอียด ก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้าทุกท่าน หรือหากลูกค้าเป็นกังวลหรือไม่มั่นใจในราคาว่าอัตราค่าบริการนั้นจะแพงไปหรือเปล่า ลูกค้าสมารสอบถามเข้ามาก่อนตกลงใช้บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยได้เลย การันตีได้เลยว่าราคายุติธรรมเหมาะสมกับเอกสารของลูกค้าแน่นอนระบบควบคุมคุณภาพ (QAS : Quality Assurance System)

เพื่อให้บริการงานแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นคุณภาพสูง สตาฟผู้ควบคุมคุณภาพของบริษัทจะตรวจสอบงานแปลของนักแปลทุกตัวอักษรอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบรูปแบบการเรียงประโยค การใช้คำศัพท์เฉพาะ รวมถึงการใช้สำนวนต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าว จึงถือว่างานแปลคุณภาพสูงเสร็จสมบูรณ์

World Congress ตระหนักว่าการควบคุมคุณภาพงานแปลในการให้บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำรงอยู่ของธุรกิจรับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเช่นบริษัทของเรา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบควบคุมคุณภาพ QAS (Quality Assurance System) แบบเฉพาะตัว และพยายามนำระบบดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังคัดเลือกและให้การอบรมเจ้าหน้าที่ชั้นนำประจำบริษัทผู้ควบคุมคุณภาพงานแปล สตาฟเหล่านี้จะรับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพงานแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นแต่ละงานในฐานะทีมงานของ World Congress QAS

เมื่อสตาฟ QAS ตรวจสอบงานทั้งหมดอย่างเข้มงวด งานแปลจะกลายเป็นสินค้าที่มีค่าคู่ควรกับค่าตอบแทนจากลูกค้า และทางบริษัทก็สามารถส่งงานให้ลูกค้าได้ด้วยความมั่นใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในระบบดังกล่าว

ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

ผู้ประสานงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะรับฟังความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า ราคา และกำหนดการส่งงานเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย นอกจากนี้ หากเป็นลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารพร้อมไปพบลูกค้าถึงสถานที่ด้วยความใส่ใจ

แม้จะเป็นต้นฉบับชุดเดียวกัน ลักษณะของงานแปลที่เสร็จสมบูรร์จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น หากต้องการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าใจเนื้อหา อาจแปลเพียงระดับความหมาย แต่จากต้นฉบับเดียวกัน ลูกค้าบางรายอาจต้องการแปลเพื่อนำไปใช้ในการเสนอผลงานครั้งสำคัญ

ผู้ประสานงานของ World Congress จะทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าจากข้อมูลด้านต่างๆ เช่น กำหนดการส่งงาน งบประมาณ และการนำงานแปลไปใช้งาน เพื่อนำเสนอบริการที่เหมาะสม

ตอบรับอย่างรวดเร็ว

สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานเร่งด่วน เพียงท่านระบุความต้องการดังกล่าวทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ ทางบริษัทจะจัดส่งใบเสนอราคาให้อย่างรวดเร็วภายใน 2 ชม. (จำกัดเฉพาะเวลาทำการเท่านั้น) นอกจากนี้ หากเป็นลูกค้าในเขตตัวเมือง สตาฟฝ่ายบริหารของบริษัทพร้อมเข้าไปพบลูกค้าเสมอ โปรดแจ้งความต้องการของท่านให้เราทราบ

เมื่อพูดถึงบริษัทรับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น ลูกค้ามักดำเนินการทั้งหมด ตั้งแต่การค้นหาบริษัท ติดต่องาน จนถึงการส่งงานแปลผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้ไม่ค่อยมีโอกาสพบกับผู้ประสานงานโดยตรง เมื่อไม่มีโอกาสเห็นหน้า ลูกค้าย่อมรู้สึกกังวลใจเป็นธรรมดา สำหรับบริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นของ World Congress บริษัทพยายามอยู่เสมอที่จะลดความกังวลใจอันเกิดจากการไม่มีโอกาสพบหน้าผู้ประสานงาน ด้วยการตอบรับลูกค้าอย่างรวดเร็ว และให้คำแนะนำอย่างถูกต้องแม่นยำ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

วเวลาทำการ : 9.30 น. - 17.00 น.

ติดต่อสอบถามแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น

โทร. : 093-57-98766

การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

เมื่อจะเรียนภาษาญี่ปุ่น ก็ต้องเรียนการออกเสียงที่มีเอกลักษณ์ของภาษาที่มีมากมายด้วย เช่นในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์ที่ต้องนำลิ้นไปติดไว้หลังฟันแล้วออกเสียง หรือภาษาอาหรับและภาษาเยอรมัน มีคำศัพท์ที่ต้องใช้ส่วนลึกของลำคอในการออกเสียง ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆนั้นด้วย แล้วสำหรับภาษาญี่ปุ่นมีเทคนิคอะไรบ้าง การออกเสียงคำศัพท์มีความเรียบง่าย เพราะทุกๆคำจะประกอบด้วยสระ 1 ตัวหรือพยัญชนะบวกสระ และน้นอกจากตัว ん (อึน) แล้ว ทุกตัวจะลงท้ายด้วยสระทั้งหมด ซึ่งเป็นอีกเอกลักษณ์ของภาษาญี่ปุ่น ด้านการออกเสียง ภาษาญี่ปุ่นจะไม่ใช้ส่วนลึกของลำคอแบบภาษาอาหรับ แต่ละคำจะมีเสียงของตัวเองอยู่ ซึ่งเป็นอีกเอกลักษณ์ของภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน และตัวอีกษรภาษาญี่ปุ่นจะมีโครงสร้างเรียบง่ายมากหากเทียบกับภาษาอังกฤษหรือภาษาตุรกี ดังนั้น เมื่อชาวต่างชาติเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เมื่อได้ยินหลายๆครั้งส่วนใหญ่ก็จะเขียนได้เอง หรือก็คือ คำของภาษาญี่ปุ่นแทบไม่มีความแตกต่างระหว่างเสียงที่ได้ยินกับเสียงของตัวอักษรแต่ละตัวเลย ทำให้โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงไม่กี่ปีมานี้ โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศกำลังพัฒนาก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีเด็กๆเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างแพร่หลาย ประเภทของคำของภาษามี 111 ชนิด แต่จะแตกต่างกันไปตามวิธีนับของนักวิจัย สระมี อะ อิ อุ เอะ โอะ 5 ตัว ทั่วประเทศจะมีภาษาถิ่นซึ่งเป็นวิธีพูดประจำท้องถิ่นต่างๆอยู่ ทำให้แม้จะเป็นคำศัพท์เดียวกัน แต่วิธีออกเสียงจะไม่เหมือนกัน เช่น เสียงสระ อุ ทางโตเกียวจะออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษ คือจะออกเสียงโดยปากเป็นวงกลมและออกเสียงจากลิ้นส่วนหลังไปลิ้นส่วนกลาง ตัวอย่างอื่นๆ เช่น โคฮี หรือ บีบี จะมีการใช้เสียงในแถว อะ ในการออกเสียงยาวแทน ภาษาญี่ปุ่นจะมีสำเนียง (Accent) ซึ่งจะต่างกันไปตามท้องที่พร้อมๆกับภาษาถิ่นของที่นั้นๆ สำเนียงมีหลากหลายประเภท แต่ที่มีมากที่สุดคือ สำเนียงโตเกียวกับสำเนียงเกียวโตโอซาก้า 2 สำเนียงด้วยกัน สำเนียงโตเกียวจะออกเสียงไปทางเสียงต่ำ ส่วนสำเนียงเกียวโตโอซาก้าจะออกเสียงเพิ่งเสียงสูงต่ำเข้าไปในพยางค์แรก สำเนียงโตเกียวแพร่หลายตั้งแต่ฮอกไกโดจนถึงโอกินาว่า เป็นพื้นฐานของภาษาถิ่นในแต่ละท้องที่ ส่วนสำเนียงเกียวโตโอซาก้า แพร่หลายในภูมิภาคคิงคิ ชิโกกุ และส่วนหนึ่งของโฮคุริคุ ระบบเก่าของสำเนียงภาษาญี่ปุ่นที่เป็นต้นแบบสำเนียงในปัจจุบัน ว่ากันว่าเป็น "สำเนียงเกียวโตโอซาก้าสมัยจักรพรรดิ�

Source: http://japan-on-line.com/