ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

Apr 05

ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

ข้าวโพด ข้าวโพดเป็นสินค้าทางเกษตรที่ประเทศไทยส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าของประเทศไทยในการส่งออกข้าวโพดจะได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว เวียดนาม เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน และศรีลังกา แต่การส่งออกจะเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมในการเพาะปลูกข้าวโพดของเกษตรกรในแต่ละปี และความต้องการของตลาด

***************************************


ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

ทวีปแอฟริกา, ไนจีเรีย, แอฟริกาใต้, โมร็อกโก, นานาชาติ, ธุรกิจ, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, ส่ง ออก, ขาออก, การส่งออก, Export, ขายออก, Import, นำเข้า, นำสินค้าเข้า, โปรโมชั่น, ผู้จัดจำหน่าย, การลงทุนทางตรงต่างประเทศ, FDI, ปริญญา โท, Master, ภาษีศุลกากร, โลกาภิวัตน์, การขนส่ง, โลจิสติกส์, เว็บไดเร็กทอรี, อียิปต์, ตูนิเซีย, ยูกันดา, เซเนกัล, แคเมอรูนวิดีโอ ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

คอร์ส 2 วัน เรียนนำเข้าส่งออก ขายของออนไลน์

อ่านเกี่ยวกับ ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และการเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักของคนไทย ทำให้ประเทศไทยมีสินค้าทางเกษตรและผลผลิตทางเกษตรอยู่หลายอย่าง และก็มีสินค้าทางการเกษตรที่เป็นสินค้าส่งออกอยู่หลายชนิดเช่นกัน ตัวอย่างเช่น

ยางพารา ยางพาราจัดเป็นสินค้าส่งออกทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย โดยสามารถแบ่งการส่งออกได้เป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะเป็นผลิตภัณฑ์ยางกึ่งสำเร็จรูป เป็นการแปรรูปน้ำยางที่กรีดได้ให้เป็นในรูปแบบที่ต้องการและทำการส่งออกเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มที่สองจะเป็นผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปเป็นกระบวนการแปรรูปน้ำยางที่กรีดได้ให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ยางรถยนต์ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ท่อยาง เป็นต้น

ข้าว ข้าวนอกจากจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ข้าวยังจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยอีกด้วย โดยในปีหนึ่งประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นจำนวนมากมีรายได้เข้าประเทศนับแสนล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในทุกปีสำหรับประเทศที่ไทยส่งข้าวออกมากที่สุดจะได้แก่ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย แคนาดา อิรัก อิหร่าน เป็นต้น โดยการส่งออกข้าวของไทยนั้นจะมีทั้งที่เป็น ข้าวเปลือก ข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า รวมไปถึงข้าวเหนียว

มันสำปะหลัง มันสำปะหลังก็จัดได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกและเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมากเช่นกัน มันสำปะหลังจัดเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับประเทศในเขตร้อน เช่น ประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาใต้ สำหรับในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย ก็นิยมการบริโภคมันสำปะหลังเช่นกัน มันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เจริญเติบโตได้ดีแม้ในพื้นดินที่ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์มากนัก จึงเป็นพืชที่ได้รับความนิยมในเพาะปลูกของเกษตรกร

ข้าวโพด ข้าวโพดเป็นสินค้าทางเกษตรที่ประเทศไทยส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าของประเทศไทยในการส่งออกข้าวโพดจะได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว เวียดนาม เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน และศรีลังกา แต่การส่งออกจะเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมในการเพาะปลูกข้าวโพดของเกษตรกรในแต่ละปี และความต้องการของตลาด

Source: http://www.mfa.go.th/business/th/articles/88/64002-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E2%80%9COpen-Trade-Gate%E2%80%9D-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80.html


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้า

คอร์ส 2 วัน เรียนนำเข้าส่งออก ขายของออนไลน์

วิดีโอ ธุรกิจ ส่ง ออก นำ เข้ามันสำปะหลัง มันสำปะหลังก็จัดได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกและเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมากเช่นกัน มันสำปะหลังจัดเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับประเทศในเขตร้อน เช่น ประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาใต้ สำหรับในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย ก็นิยมการบริโภคมันสำปะหลังเช่นกัน มันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เจริญเติบโตได้ดีแม้ในพื้นดินที่ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์มากนัก จึงเป็นพืชที่ได้รับความนิยมในเพาะปลูกของเกษตรกร

พบกับอัพเดทความเคลื่อนไหวและโอกาสในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลกตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชนไทยได้ที่เว็บไซต์ www.ThaiBiz.net  หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาคุยกันได้ที่ bic.mfa@gmail.com

กาบอง กินี คองโก ชาด ซาฮาร่าตะวันตก ซิมบับเว ซูดาน ตูนิเซีย นามิเบีย บุรุนดี มาดากัสการ์ มาลาวี มาลี ยูกันดา รวันดา รู้จัก “Open Trade Gate” ตัวช่วยขยายธุรกิจสู่สวีเดน

โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

            ธุรกิจสัญชาติสวีเดนประสบความสำเร็จไม่น้อยในการเข้ามาบุกตลาดในไทย ธุรกิจเด่นคงไม่พ้น อิเกีย หรือ ไอเคีย บริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์สไตล์แสกนดิเนเวียนแบบ D.I.Y. ที่ขายดิบขายดีไปทั่วโลก เศรษฐกิจสวีเดนพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก แต่รู้หรือไม่ว่า 1 ใน 3 ของสินค้าที่สวีเดนส่งออกก็ผลิตจากวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ฟังอย่างนี้แล้ว ธุรกิจไทยน่าจะเข้าไปบุกตลาดสวีเดนได้ แต่จะเริ่มอย่างไร 

            ตัวช่วยสำคัญที่ต้องรู้จักเมื่อคิดจะไปบุกตลาดสวีเดนคือหน่วยงานที่เรียกว่า Open Trade Gate รัฐบาลสวีเดนมีนโยบายสนับสนุนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการนำเข้าและส่งออก จึงได้จัดตั้ง Open Trade Gate ขึ้นเมื่อปี 2548 Open Trade Gate อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการที่สนใจขยายธุรกิจไปยังสวีเดน โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากประเทศกำลังพัฒนา ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

ผู้ประกอบการไทยที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.opentradegate.se  หรือติดต่อ Open Trade Gate ได้ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@opentradegate.se

ในแต่ละปี Open Trade Gate จะจัดสัมมนาเรื่องโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังสวีเดนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ในประเทศไทย ได้ยินแว่ว ๆ ว่า ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2559 นี้ Open Trade Gate จะจับมือกับกระทรวงพาณิชย์จัดสัมมนาเรื่อง การส่งออกอาหารออร์แกนิคจากไทยไปยังสวีเดน ท่านใดสนใจ ลองสอบถามไปยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้

            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอล์กโฮล์ม สนับสนุนให้ธุรกิจไทยพิจารณาขยายธุรกิจไปสวีเดนเพราะว่า หนึ่ง สวีเดนมั่นคง เจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งต่อกลุ่มประเทศสมาชิกอียู รวมถึงประเทศอาเซียน สอง สวีเดนมั่งคั่ง ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ต่อหัวสูงถึง 260,000 โครนาสวีเดน หรือประมาณ 1.04 ล้านบาท สาม รัฐบาลสวีเดนเปิดกว้างและยินดีให้ความช่วยเหลือนักธุรกิจต่างชาติที่สนใจส่งออกไปยังสวีเดนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และ สี่ เมื่อส่งออกไปยังสวีเดนได้ ก็ง่ายต่อการกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่น ๆ ในอียู เพราะอียูมีนโยบายไม่มีเส้นพรมแดนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพและหลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสวีเดนที่เน้นบริโภคสินค้าที่ดี มีคุณภาพและราคาเหมาะสมได้ ขณะเดียวกัน สวีเดนยังมีศักยภาพในการเป็นตลาดนำเข้าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยเพื่อไปผ่านกระบวนการเพื่อส่งออกต่อ เมื่อรู้จักตัวช่วยการลงทุนดี ๆ ในสวีเดนอย่าง Open Trade Gate แล้ว อย่าลืมลองใช้บริการ นี่อาจเป็นก้าวสำคัญในการบุกตลาดกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียและกลุ่มประเทศอียูต่อไป 

พบกับอัพเดทความเคลื่อนไหวและโอกาสในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลกตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชนไทยได้ที่เว็บไซต์ www.ThaiBiz.net  หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาคุยกันได้ที่ bic.mfa@gmail.com

***************************************

Source: http://www.eksperyansla.info/