เทรด หุ้น หมาย ถึง

Apr 15

เทรด หุ้น หมาย ถึง

สรุป  Volume เยอะ OI เยอะ แล้วราคาขึ้น = เทรนด์ขาขึ้น  Volume เยอะ OI เยอะ แล้วราคาลง = เทรนด์ขาลง  Volume เยอะ OI ลง = คนเดย์เท�

 2. หลังจากระบบตัดเงินอัตโนมัติ (ATS) ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  ** หลังจากธนาคารอนุมัติ ATS เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ Email และ/หรือ มีเจ้าหน้าที่ไปแจ้งให้ลูกค้าทราบ ซึ่งหลังจากได้รับอนุมัติแล้วลูกค้าจะสามารถใช้บริการ ATS (ชำระและรับชำระค่าหุ้นแบบอัตโนมัติ) ได้ดังนี้         การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ระบบจะทำการตัดเงินในบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้ง โดยอัตโนมัติ ในวันที่ T+3 (วันที่ T+3 หมายถึงวันที่ทำการซื้อหลักทรัพย์ + 3 วันทำการ) โดยลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้เพียงพอในบัญชีธนาคารที่แจ้งทำ ATS ก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ครบกำหนดชำระ เช่น ซื้อหุ้นวันที่ 9/01/12 จะถึงกำหนดชำระอีก 3 วันทำการถัดไปในวันที่ 12/01/12        การรับค่าขายหลักทรัพย์ ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้งทำ ATS โดยอัตโนมัติ ในวันที่ T+3 หลังเวลา 10.30 น. (วันที่ T+3 หมายถึงวันที่ทำการขายหลักทรัพย์ + อีก 3 วันทำการ)  


เทรด หุ้น หมาย ถึง

เชิญอ่านได้เลยครับวิดีโอ เทรด หุ้น หมาย ถึง

สอนเล่นหุ้น มือใหม่ (ตอนที่ 1 : วันแรกที่ผมลุกขึ้นมาเล่นหุ้น)

อ่านเกี่ยวกับ เทรด หุ้น หมาย ถึง

OI หรือ Open Interest ในตลาด TFEX  ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ช่วยให้เรามองทิศทางตลาดได้ดีขึ้น 

วิธีการดู ก็จับมาคู่กับโวลุ่มครับ  เรื่อง Volume นี่คงไม่ต้องพูดไรมาก เพราะหมายถึงการจับคู่ซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็น long หรือ Short ยิ่งเยอะ ก็แสดงว่า คึกคักมาก

แต่ OI มีการดูอีกแบบ เนื่องจากมันหมายถึงสถานะคงค้าง  ยิ่งเยอะก็แปลว่า มีคน Hold position ข้ามคืนเยอะ TFEX ก็น่าจะเป็นเทรนด์  ถ้าน้อยลงก็แปลว่า คนเดย์เทรดเยอะ ตลาดก็จะผันผวน 

สรุป  Volume เยอะ OI เยอะ แล้วราคาขึ้น = เทรนด์ขาขึ้น  Volume เยอะ OI เยอะ แล้วราคาลง = เทรนด์ขาลง  Volume เยอะ OI ลง = คนเดย์เท�

Source: http://cms.scbsonline.com/openacc/th/assistant_cash.html


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทรด หุ้น หมาย ถึง

เทรด หุ้น หมาย ถึง

สอนเล่นหุ้น มือใหม่ (ตอนที่ 1 : วันแรกที่ผมลุกขึ้นมาเล่นหุ้น)

วิดีโอ เทรด หุ้น หมาย ถึงแต่ OI มีการดูอีกแบบ เนื่องจากมันหมายถึงสถานะคงค้าง  ยิ่งเยอะก็แปลว่า มีคน Hold position ข้ามคืนเยอะ TFEX ก็น่าจะเป็นเทรนด์  ถ้าน้อยลงก็แปลว่า คนเดย์เทรดเยอะ ตลาดก็จะผันผวน 

       การรับค่าขายหลักทรัพย์ ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้งโดยอัตโนมัติ ในวันที่ T+3 (วันที่ T+3 หมายถึงวันที่ทำการขายหลักทรัพย์ + อีก 3 วันทำการ)

บทความข้างล่างต่อไปนี้ ผมได้นำเนื้อหาบางส่วนมาจากพี่ปอบเทรดเดอร์คนนึงที่ผมเคยทำงานด้วยครับ แต่นำมาเขียนในสไตล์ Wizard Kid ครับ เป็นไอเดียการเทรดและ Mindset การเทรดที่ผมชอบและยังนำมาใช้เตือนสติตัวเองตลอดเวลาวิธีการโอนเงินเพื่อวางหลักประกัน 20% ก่อนซื้อหลักทรัพย์สำหรับบัญชีประเภทวงเงิน (Cash Account)

        ลูกค้าจะต้องทำการโอนเงินมาเพื่อวางหลักประกันขั้นต้น 20% ของวงเงินซื้อขาย (Credit Limit) โดยโอนมาเท่าไหร่ ระบบจะคิดเป็น 20% แต่ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่ได้รับอนุมัติ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

        1. ผ่านช่องทาง ATM ของ ธ.ไทยพาณิชย์         2. ผ่านเคาน์เตอร์ ของ ธ.ไทยพาณิชย์ โดยใช้ ใบนำฝากแบบพิเศษ (Bill Payment Pay-In Slip) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม         3. ผ่านบริการ SCB Easy ผ่านเมนู "ชำระเงิน และ e-Bill"

       ชื่อบัญชี  :  บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อลูกค้า        ประเภทบัญชี  :  กระแสรายวัน        เลขที่บัญชี  :  049-3-11064-2        ธนาคาร : ไทยพาณิชย์        สาขา  : ถนนวิทยุ

รหัสลูกค้า / Cust. No / Ref. 1  :  ให้ระบุ เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่มีกับ SCBS (ตัวเลข 7 หลัก) รหัสอ้างอิง / Ref. No / Ref. 2  :  ให้ระบุ เลขที่บัตรประชาชน ตามที่ให้ไว้กับ SCBS (ตัวเลข 13 หลัก)

 ** ทั้งนี้การระบุข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน จะทำให้ทางบริษัทฯ นำเงินฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของท่านเพื่อเพิ่มอำนาจซื้ออัตโนมัติทันที ท่านไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับ SCBS โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้จาก Line Available ในโปรแกรม Streaming ** หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2556 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บัญชี Cash วางหลักประกันเพิ่มเป็น 20% จากเดิม 15% วิธีการชำระ/รับชำระค่าหลักทรัพย์สำหรับบัญชีประเภทวงเงิน (Cash Account)  1.ก่อนระบบตัดเงินอัตโนมัติ (ATS) ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ** การอนุมัติ ATS จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ระหว่างนี้หากลูกค้ามีรายการซื้อหลักทรัพย์ ท่านสามารถชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยตรงได้ดังนี้         การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ผ่านช่องทาง ATM ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ผ่าน Counter ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ใช้แบบฟอร์ม Bill Payment) หรือ บริการ SCB Easy (ใช้เมนู ชำระเงิน และ e-bill) โดยระบุรายละเอียด ดังนี้         ชื่อบัญชี  :  บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด         ประเภทบัญชี  :  กระแสรายวัน         เลขที่บัญชี  :  111-3-91230-4         ธนาคาร  :  ไทยพาณิชย์         สาขา  :  ถนนวิทยุ รหัสลูกค้า / Cust. No / Ref. 1  :  ให้ระบุ เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่มีกับ SCBS (ตัวเลข 7 หลัก) รหัสอ้างอิง / Ref. No / Ref. 2  :  ให้ระบุ เลขที่บัตรประชาชน ตามที่ให้ไว้กับ SCBS (ตัวเลข 13 หลัก)         หลังจากทำรายการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ได้ 3 ช่องทางดังนี้  1. ทางเว็บไซด์ www.scbsonline.com  ที่เมนู ฝาก/ถอนเงิน --> แจ้งข้อมูลการโอนเงิน 2. ทางแฟกซ์ ส่งถึงผู้ดูแลบัญชีของท่าน 3. ทาง email ส่งถึงผู้ดูแลบัญชีของท่าน        การรับค่าขายหลักทรัพย์ ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้งโดยอัตโนมัติ ในวันที่ T+3 (วันที่ T+3 หมายถึงวันที่ทำการขายหลักทรัพย์ + อีก 3 วันทำการ)  2. หลังจากระบบตัดเงินอัตโนมัติ (ATS) ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  ** หลังจากธนาคารอนุมัติ ATS เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ Email และ/หรือ มีเจ้าหน้าที่ไปแจ้งให้ลูกค้าทราบ ซึ่งหลังจากได้รับอนุมัติแล้วลูกค้าจะสามารถใช้บริการ ATS (ชำระและรับชำระค่าหุ้นแบบอัตโนมัติ) ได้ดังนี้         การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ระบบจะทำการตัดเงินในบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้ง โดยอัตโนมัติ ในวันที่ T+3 (วันที่ T+3 หมายถึงวันที่ทำการซื้อหลักทรัพย์ + 3 วันทำการ) โดยลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้เพียงพอในบัญชีธนาคารที่แจ้งทำ ATS ก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ครบกำหนดชำระ เช่น ซื้อหุ้นวันที่ 9/01/12 จะถึงกำหนดชำระอีก 3 วันทำการถัดไปในวันที่ 12/01/12        การรับค่าขายหลักทรัพย์ ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้งทำ ATS โดยอัตโนมัติ ในวันที่ T+3 หลังเวลา 10.30 น. (วันที่ T+3 หมายถึงวันที่ทำการขายหลักทรัพย์ + อีก 3 วันทำการ)  

 ** ทั้งนี้การระบุข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน จะทำให้ทางบริษัทฯ นำเงินฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของท่านเพื่อเพิ่มอำนาจซื้ออัตโนมัติทันที ท่านไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับ SCBS โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้จาก Line Available ในโปรแกรม Streaming **

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2556 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บัญชี Cash วางหลักประกันเพิ่มเป็น 20% จากเดิม 15%

วิธีการชำระ/รับชำระค่าหลักทรัพย์สำหรับบัญชีประเภทวงเงิน (Cash Account)

 1.ก่อนระบบตัดเงินอัตโนมัติ (ATS) ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร

จะใช้ระยะเวลาประมาณ

สัปดาห์ ระหว่างนี้หากลูกค้ามีรายการซื้อหลักทรัพย์ ท่านสามารถชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยตรงได้ดังนี้

        การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ผ่านช่องทาง ATM ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ผ่าน Counter ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ใช้แบบฟอร์ม Bill Payment) หรือ บริการ SCB Easy (ใช้เมนู ชำระเงิน และ e-bill) โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

        ชื่อบัญชี  :  บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด         ประเภทบัญชี  :  กระแสรายวัน         เลขที่บัญชี  :  111-3-91230-4         ธนาคาร  :  ไทยพาณิชย์         สาขา  :  ถนนวิทยุ รหัสลูกค้า / Cust. No / Ref. 1  :  ให้ระบุ เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่มีกับ SCBS (ตัวเลข 7 หลัก) รหัสอ้างอิง / Ref. No / Ref. 2  :  ให้ระบุ เลขที่บัตรประชาชน ตามที่ให้ไว้กับ SCBS (ตัวเลข 13 หลัก)

        หลังจากทำรายการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ได้ 3 ช่องทางดังนี้  1. ทางเว็บไซด์ www.scbsonline.com  ที่เมนู ฝาก/ถอนเงิน --> แจ้งข้อมูลการโอนเงิน 2. ทางแฟกซ์ ส่งถึงผู้ดูแลบัญชีของท่าน 3. ทาง email ส่งถึงผู้ดูแลบัญชีของท่าน

       การรับค่าขายหลักทรัพย์ ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้งโดยอัตโนมัติ ในวันที่ T+3 (วันที่ T+3 หมายถึงวันที่ทำการขายหลักทรัพย์ + อีก 3 วันทำการ)

 2. หลังจากระบบตัดเงินอัตโนมัติ (ATS) ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  ** หลังจากธนาคารอนุมัติ ATS เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ Email และ/หรือ มีเจ้าหน้าที่ไปแจ้งให้ลูกค้าทราบ ซึ่งหลังจากได้รับอนุมัติแล้วลูกค้าจะสามารถใช้บริการ ATS (ชำระและรับชำระค่าหุ้นแบบอัตโนมัติ) ได้ดังนี้         การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ระบบจะทำการตัดเงินในบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้ง โดยอัตโนมัติ ในวันที่ T+3 (วันที่ T+3 หมายถึงวันที่ทำการซื้อหลักทรัพย์ + 3 วันทำการ) โดยลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้เพียงพอในบัญชีธนาคารที่แจ้งทำ ATS ก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ครบกำหนดชำระ เช่น ซื้อหุ้นวันที่ 9/01/12 จะถึงกำหนดชำระอีก 3 วันทำการถัดไปในวันที่ 12/01/12        การรับค่าขายหลักทรัพย์ ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้งทำ ATS โดยอัตโนมัติ ในวันที่ T+3 หลังเวลา 10.30 น. (วันที่ T+3 หมายถึงวันที่ทำการขายหลักทรัพย์ + อีก 3 วันทำการ)  

Source: http://www.stock2morrow.com/article-detail.php?id=206