แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน

Apr 11

แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน

แวะมาพูดคุยสนทนากันได้ที่ เฟซบุ๊ก http://facebook.com/zhongtai.org

***** หมายเหตุ ค่าขนส่งหนังสืออัล-กุรอานญุซ 30 เล่ม ระบบคำนวณผิดพลาด ที่ถูกต้องคือ EMS 250 บาท *****


แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน


วิดีโอ แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน

รวบรวมศัพท์ 1,000 คำ ญี่ปุ่น-ไทย

อ่านเกี่ยวกับ แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน

ZhongTai.org โครงการอาสาดิกชันนารี่ จีน-ไทย ไทย-จีน

เปิดรับอาสาสมัครมาช่วยกันทำพจนานุกรม

ยินดีต้อนรับทั้งผู้ที่มีความรู้และไม่รู้ภาษาจีน มาร่วมช่วยกันครับ

แวะมาพูดคุยสนทนากันได้ที่ เฟซบุ๊ก http://facebook.com/zhongtai.org

Source: http://www.thaiislamicbook.com/product/book-9


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน

แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่าน

รวบรวมศัพท์ 1,000 คำ ญี่ปุ่น-ไทย

วิดีโอ แปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมคําอ่านยินดีต้อนรับทั้งผู้ที่มีความรู้และไม่รู้ภาษาจีน มาร่วมช่วยกันครับ

ความหนาต่อเล่ม ประมาณ 50 หน้า เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การอ่าน อัล-กุรอาน

1 ชุด จำนวน 30 เล่ม

แบ่งเป็นเล่มละ 1 ญุซ 

ความหนาต่อเล่ม ประมาณ 50 หน้า

***** หมายเหตุ ค่าขนส่งหนังสืออัล-กุรอานญุซ 30 เล่ม ระบบคำนวณผิดพลาด ที่ถูกต้องคือ EMS 250 บาท *****

Source: http://www.zhongtai.org/