แปลภาษาเกาหลีด้วยเสียง

Apr 09

แปลภาษาเกาหลีด้วยเสียง

กรุณาทำความรู้จักกับเราเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของเรา

-------------------------------------------------------------------------


แปลภาษาเกาหลีด้วยเสียง

ยางพารา เม็ดพลาสติก หรือเคมีภัณฑ์ ยังเป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญในเชิงมูลค่าสูง แต่ถ้าพูดถึงการส่งออกของไทยส่วนใหญ่จะนึกถึง ข้าว ผลไม้กระป๋อง ผลไม้สด หรือเสื้อผ้าสำเร็จรูป แต่ในความเป็นจริงแล้วสินค้าเหล่านั้นไม่ใช่สินค้าที่ทำรายได้สูงให้ไทย ซึ่งสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ อัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากนี้สินค้าหลายชนิดยังเป็นสินค้าอันดับหนึ่งของโลก เช่น ปลากระป๋อง ธนบัตร น้ำตาล ผลไม้กระป๋อง กุ้ง หอย เนื้อสัตว์ เป็นต้นวิดีโอ แปลภาษาเกาหลีด้วยเสียง

TeenVestor EP28 : ธุรกิจยอดฮิต นำเข้า-ส่งออก

อ่านเกี่ยวกับ แปลภาษาเกาหลีด้วยเสียง

บริษัท Modern Publishing Ltd., Part. ผู้นำด้านการแปลภาษาเกาหลี งานล่าม และงานออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี บริษัทจึงมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการต่างๆให้มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารประเภทต่างๆ เช่น แปลเว็บไซต์ แปลบทความ แปลทะเบียนสมรส คู่มือ สัญญา กฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้เรายังยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ เราได้สร้างผลงานแปลภาษาที่มีคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า จนเกิดเป็นความไว้วางใจ และความเชื่อถือ ซึ่งบริษัทของเราจะรักษามาตรฐานและ “คุณภาพแห่งบริการด้านภาษา” ให้สืบเนื่องและก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

คุณภาพอันดับแรก การแปลภาษาเกาหลีของเรานั้น เรามุ่งเน้นที่คุณภาพเป็นส่วนสำคัญที่สุด เพราะนั่นคือหัวใจหลักของการแปลภาษา ที่จะต้องมีความงดงามทางภาษา ความถูกต้อง ความสละสลวย ความชัดเจน โดยงานแปลของเราจะถูกแปลโดยนักแปลภาษาเกาหลีที่มีประสบการณ์มายาวนานและเป็นมืออาชีพ

ราคาที่มีเหตุผล ในงานบริการแปลภาษาเกาหลี เราประเมินค่าใช้จ่ายในระดับที่ลูกค้ารับได้ และสมเหตุสมผล ตามคุณภาพของงานและเนื้องานอย่างแท้จริง เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจ

บริษัทที่คุณวางใจได้ จากการดำเนินธุรกิจกว่า 20 ปี บริษัทของเราได้ตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลงานคุณภาพ จึงทำให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือ และเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านการแปลภาษาเกาหลี

บริการสะดวกทันใจ บริษัทของเรายังมีการอำนวยความสะดวกในการจัดเรียงพิมพ์ ภาษาเกาหลี ด้วยโปรแกรมต่างๆ อาทิเช่น Illustrator, InDesign, Photoshop หรือ CoralDraw เป็นต้น นอกจากนี้ยังบริการรับส่งงานทาง Internet และชำระเงินผ่านการโอนเงิน เพื่อความสะดวกสบายและความรวดเร็วทันใจในการใช้บริการของเรา

เสียงจากความประทับใจ เครื่องรับประกันคุณภาพอย่างหนึ่งในงานแปลภาษาเกาหลีของเรา คือกลุ่มลูกค้าในธุรกิจชั้นนำต่างๆ ที่มีการแสดงความคิดเห็นจากความประทับใจในผลงานของเรา ซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อบริษัท ที่เรามุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างผลงาน จนได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า

 ลูกค้าบางส่วนของเรา

กรุณาทำความรู้จักกับเราเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของเรา

Source: http://www.kodhit.com/~korea/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ab


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แปลภาษาเกาหลีด้วยเสียง

แปลภาษาเกาหลีด้วยเสียง

TeenVestor EP28 : ธุรกิจยอดฮิต นำเข้า-ส่งออก

วิดีโอ แปลภาษาเกาหลีด้วยเสียง ลูกค้าบางส่วนของเรา

ㅉ ซังจีอึด  เสียง จ

6.น้ำตาลทราย มีการนำเข้าในหลายๆประเทศ เพราะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสที่มีการใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักในการทำขนมหวานข้อมูลโดย kodhit.com

ภาษาเกาหลี กำลังเป็นที่สนอกสนใจ สำหรับคนไทยตอนนี้เป็นอย่างมาก

จาก เพลง ละคร ภาพยนตร์ ที่เข้ามาในประเทศไทย ทำให้คนหันมาสนใจ

ภาษาเกาหลีกันเยอะมากขึ้น มาเรียนภาษาเกาหลีง่ายๆกันเต๊อะเนอะ

เริ่มแรกเรามารู้จักว่าภาษาเกาหลี ว่าต้องเริ่มเรียนจากไหนก่อน

------------------------------------------------------------------------

ในอดีต เกาหลีไม่มีภาษาเป็นของตัวเอง ต้องยืมอักษรจีนมาใช้

จนถึงสมัย พระเจ้าเซจงมหาราช (รัชกาลที่4) เกาหลีถึงจะมี

ภาษาเป็นของตัวเอง เรียกว่า อักษรเกาหลี หรือ ฮันกึล

ฮันกึล ไม่มีความสลับซับซ้อนมาก จึงง่ายสำหรับคนที่คิด

จะเรียนภาษาเกาหลี

------------------------------------------------------------------------

ฮันกึล จะประกอบด้วย สระ 21 ต้ว และ พยัญชนะ 19 ตัว

สระ 21 ตัว แบ่งเป็น

         สระปฐมภูมิ 10 ตัว

         สระทุติยภูมิ 11 ตัว

------------------------------------------------------------------------

       พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว

       -พยัญชนะซ้อน 5 ตัว

------------------------------------------------------------------------

สระปฐมภูมิ 10 ตัว

ㅣ   [ อี]  ------------------------------------------------------------------------

สระทุติยภูมิ 11 ตัว

 ------------------------------------------------------------------------

@@ การวางตำแหน่งของสระ

สระแนวตั้งจะนำมาเขียนด้านขวาของพยัญชนะ      ㅏ   [อา] ,ㅑ   [ยา] , ㅓ   [ออ] , ㅕ   [ยอ] , ㅣ  [ อี]

                                                                              ㅐแอ ,   ㅒ แย , ㅔ เอ , ㅖ เย

สระแนวนอนจะนำมาเขียนด้านล่างของพยัญชนะ   ㅗ   [โอ] , ㅛ  [โย] , ㅜ  [ อู] , ㅠ   [ ยู]  , ㅡ   [ อือ]

                                                                              ㅘ วา , ㅙ แว , ㅚ เว  , ㅝ วอ ,   ㅞ อุเว  , ㅟ วี , ㅢ อึย

 ------------------------------------------------------------------------

พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว

ㄱ คียอก เสียง ค,ก

ㄷ ทีกึด เสียง ท,ด

ㄹ รีอึล เสียง ร,ล

ㅂ พีอึบ เสียง พ,บ

ㅇ อีอึง เสียง ไม่มีเสียงของตนเอง

ㅈ ชีอึด เสียง ช,จ

 ------------------------------------------------------------------------

พยัญชนะซ้อน 5 ตัว

ㄲ ซังกียอก เสียง ก

ㄸ ซังทีกึด เสียง ต

ㅃ ซังบีอึบ เสียง ป

ㅆ ซังซีอด เสียง ซ

ㅉ ซังจีอึด  เสียง จ

-------------------------------------------------------------------------

Source: http://xn--12c5cptcwp7cbb9a2jg.xn--o3cw4h/