neteller กับ skrill

Apr 18

Neteller กับ skrill

วิธีสมัคร skrill, แอดบัตรเดบิต, ยืนยันบัตรเดบิต, เติมเงินเข้าสกริล, ส่งเอกสารยืนยันตัวตน [Full HD] neteller กับ skrill.

วิดีโอ neteller กับ skrillเอกสารดังกล่าวสามารถแฟกซ์มาที่เรา +632 857 2060 หรือสแกนเป็นภาพถ่ายแล้วส่งอีเมล์มาที่ bank@M88.com

If you have any questions about this promotional offer or our services in general, you can contact us at any time by sending a message to Customer Service via the "Email Support" facility on our Website or by calling +44 203 308 2520.

• ข้อเสีย: อาจต้องใช้เวลาหลายวันในการสร้างบัญชีและยืนยันบัญชี มีการคิดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ของเงินที่คุณฝาก กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมสำหรับการพนันอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ neteller กับ skrill

M88 อนุญาติให้สมาชิกถอนเงินจากบัญชี M88 โดยใช้การโอนเงินของธนาคารระหว่างประเทศได้

หากประสงค์จะเรียกร้องการถอนเงินจากธนาคารระหว่างประเทศ ให้เลือก การโอนเงินโดยธนาคารระหว่างประเทศ ใต้เมนูการถอนเงิน กรุณาระบุจำนวนเงินที่ประสงค์จะถอนและกรุณากรอกข้อมูลให้แก่เราในเบื้องต้น

ยอดเงินจะปรากฎในบัญชีของท่านโดยใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ทั้งนี้การโอนจะถูกดำเนินการในสกุลเงินที่ท่านเลิกไว้ในเบื้องต้น

อะไรคือรหัสโอนเงินระหว่างประเทศ (Swift Code คืออะไร)

รหัสการโอนเงินระหว่างประเทศ (Swift Code) หรือเลขระบุธนาคาร คือ ชุดรหัส 8 หรือ 11 ตัว จัดทำโดย ระบบโอนเงินข้ามประเทศ (S.W.I.F.T) ใช้ระบุธนาคารปลายทางในการทำธุรกรรม ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีรหัสเป็นของตัวเอง กรุณาติดต่อธนาคารของท่านเพื่อขอรับ Swift Code หรือ BIC หรือเข้าไปที่ www.swift.com/biconline/ เพื่อค้นหา BIC สำหรับธนาคารของท่าน

เพื่อเป็นการป้องกันบัญชี M88 ของท่าน เราจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนก่อนดำเนินการทำการถอน เราจึงขอความร่วมมือให้ท่านเตรียมเอกสารให้ทางเราในกรณีที่เอกสารเหล่านั้นยังไม่เคยถูกส่งมา

เอกสารดังกล่าวสามารถแฟกซ์มาที่เรา +632 857 2060 หรือสแกนเป็นภาพถ่ายแล้วส่งอีเมล์มาที่ bank@M88.com

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะทำการส่ง หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอาจส่งผลให้การถอนเงินมีความล่าช้า ท่านอาจถูกเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารหากการโอนเงินถูกตีกลับ เพราะข้อมูลเกิดความผิดพลาด

M88 อนุญาตให้สมาชิกขอทำการถอนโดยตรงผ่านทางธนาคารของท่าน

ธนาคารที่ M88 มีบัญชีไว้ในแต่ละประเทศ มีดังต่อไปนี้

สำหรับการทำการถอนเงิน กรุณาเลือก การโอนเงินทุนภายในประเทศ ภายใต้เมนูการถอนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ท่านประสงค์จะถอนและกรอกรายละเอียดข้อมูลทางธนาคาร

ในการป้องกัน บัญชีทุนใน M88 เราอาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลทางเอกสารหนึ่ง หรือสองอย่าง ดังต่อไปนี้

เอกสารดังกล่าวสามารถแฟกซ์มาที่เรา +632 857 2060 หรือสแกนเป็นภาพถ่ายแล้วส่งอีเมล์มาที่ bank@M88.com

Source: https://help.m88th.com/FAQ_withdraw_th.asp


neteller กับ skrill