ยา otc มีอะไรบ้าง

Apr 05

ยา otc มีอะไรบ้าง

The Voice Thailand - ลูกกวาด กันติชา - ร้องไห้ง่ายง่ายกับเรื่องเดิมเดิม - 2 Oct 2016 ยา otc มีอะไรบ้าง.

วิดีโอ ยา otc มีอะไรบ้าง******* ดังนั้นที่สำคัญที่สุดคือเมื่อตรวจพบว่าค่าตับสูง ควรตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุว่าค่าตับสูงนั้นเกิดจากปัญหาอะไร และทำการรักษาทั้งสาเหตุ ร่วมกับการบรรเทาอาการ และการบำรุงตับควบคู่กันไป

ความเสี่ยงอื่นๆที่น่าจะพิจารณาประกอบ ได้แก่เรื่องกฏหมาย พรบ ยา ที่กำลังปรับปรุงแก้ไข โดยจะกำหนดบทบาทของร้านยาชัดเจนขึ้น

7.  ขี้เหล็ก  สรรพคุณทางยา คือ ช่วยแก้อากอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยา otc มีอะไรบ้าง

กรณีค่าตับสูงจากผลเลือด บอกได้แค่ว่าณ. ตอนนั้นเซลล์ตับถูกทำลาย แต่ไม่ได้บอกสาเหตุครับว่าเกิดจากอะไร ดังนั้นจะหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรก็ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆประกอบด้วย เช่นประวัติ อาการ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจอื่นๆ เช่นการ x-ray หรือ ultrasound ตับ

ตัวอย่างปัญหาที่มาจากตับโดยตรง เช่น เนื้องอกหรือมะเร็งที่ตับ ฝีในตับ การได้รับยา สารพิษที่มีผลต่อตับโดยตรง ฯลฯ

ปัญหาแทรกซ้อนที่ทำให้ค่าตับสูงได้แก่

....................

ดังนั้นในการรักษาหลักๆได้แก่

1. การรักษาที่สาเหตุ สมมุติว่าเป็นพยาธิเม็ดเลือด การรักษาที่สาเหตุคือกลุ่มยาฆ่าพยาธิเม็ดเลือด

2. การบำรุงตับ ---> กลุ่มยาบำรุงตับ , ยาบำรุงโลหิต (กรณีโลหิตจางนั้นมีผลกระทบต่อตับ), การปรับเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารสำหรับโรคตับ ในกรณีที่ค่าตับสูงมาก

3. การบรรเทาตามอาการ และการบำรุงร่างกายอื่นๆ

******* ดังนั้นที่สำคัญที่สุดคือเมื่อตรวจพบว่าค่าตับสูง ควรตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุว่าค่าตับสูงนั้นเกิดจากปัญหาอะไร และทำการรักษาทั้งสาเหตุ ร่วมกับการบรรเทาอาการ และการบำรุงตับควบคู่กันไป

Source: http://www.click2vet.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=2&No=1398419


ยา otc มีอะไรบ้าง