เทคนิคการเล่น tfex

Apr 16

เทคนิคการเล่น tfex

หมายเหตุ 1. Outright คือ การทำการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีการซื้อเพียงอย่างเดียวหรือขายเพียงอย่างเดียว 2. Spread คือ การซื้อสัญญาฟิวเจอร์สในรุ่นหนึ่ง พร้อมกับการขายสัญญาฟิวเจอร์สชนิดเดียวกันในอีกรุ่นหนึ่งในจำนวนเท่ากัน

ไม่ขังกรง ปล่อยอิสระ เลี้ยงดูแลในบ้าน มีสนามหญ้า พาวิ่งเล่น มีคนดูแลตลอด มีแอร์และพ


เทคนิคการเล่น tfex


วิดีโอ เทคนิคการเล่น tfex

ใช้โปรแกรม Streaming ซื้อขายอนุพันธ์ : เรียนรู้ TFEX ไม่ยาก ตอนที่ 6

อ่านเกี่ยวกับ เทคนิคการเล่น tfex

              รายละเอียดการวางหลักประกัน

       1. หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin หรือ IM) คือจำนวนเงินขั้นต้นที่นักลงทุนต้องวางไว้กับโบรกเกอร์ก่อนที่จะทำการซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส        2. หลักประกันขั้นต่ำ (Maintenance Margin หรือ MM) คือระดับเงินขั้นต่ำที่ต้องมีอยู่ในบัญชี        3. หลักประกันขั้นต่ำเพื่อบังคับปิดฐานะ (Force Closed Margin) หากเงินประกันลดลงต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำเพื่อบังคับปิดฐานะ ลูกค้าจะต้องนำเงินประกันมาวางเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันกลับไปอยู่ที่ระดับหลักประกันขั้นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง

              การคำนวณหลักประกัน

              การคำนวณหลักประกันทางเดียว (Outright)        -การทำการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีการซื้อเพียงอย่างเดียวหรือขายเพียงอย่างเดียว เรียกว่า Outright เช่นลูกค้าทำการซื้อ (Long) S50M12 1 สัญญาที่ราคา 600 จุด ลูกค้าจะต้องวางหลักประกัน 66,500 บาท (หมายเหตุ: หลักประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขี้นลงตามประกาศของตลาด TFEX)

              การคำนวณหลักประกันแบบส่วนต่าง (Spread)        -การซื้อสัญญาฟิวเจอร์สในรุ่นหนึ่ง พร้อมกับการขายสัญญาฟิวเจอร์สชนิดเดียวกันในอีกรุ่นหนึ่งในจำนวนเท่ากัน เรียกว่า Spread        -ปัจจุบันระดับหลักประกันส่วนต่าง(Spread) 1 คู่ จะเท่ากับ 25% ของหลักประกันทางเดียว(Outright) 1 สัญญา        -หลักประกันส่วนต่างจะนำมาใช้เมื่อลูกค้ามีฐานะในการลงทุนซื้อและขายในฟิวเจอร์สที่ส่งมอบต่างเดือนกัน เช่น ซื้อ S50H12 และขาย S50M12        -วิธีการคำนวณ จะหาจำนวนหลักประกันจากการเปิดฐานะของลูกค้าที่มีอยู่        ส่วนที่จับคู่กันได้ คิดเป็นหลักประกันส่วนต่าง (Spread)        ส่วนที่จับคู่ไม่ได้ คิดเป็นหลักประกันทางเดียว (Outright)       Margin Requirement และ ค่าคอมมิชชั่น :

ประเภทนักลงทุนบุคคลทั่วไป

- ตั้งแต่ 11 เมษายน 2560 คลิกที่นี่ - ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2560 คลิกที่นี่

ประเภทนักลงทุนสถาบัน

- ตั้งแต่ 11 เมษายน 2560คลิกที่นี่ - ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2560คลิกที่นี่

Inter-commodity Spread Credit

- ตั้งแต่ 11 เมษายน 2560คลิกที่นี่ - ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2560คลิกที่นี่

- ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 คลิกที่นี่

หมายเหตุ 1. Outright คือ การทำการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีการซื้อเพียงอย่างเดียวหรือขายเพียงอย่างเดียว 2. Spread คือ การซื้อสัญญาฟิวเจอร์สในรุ่นหนึ่ง พร้อมกับการขายสัญญาฟิวเจอร์สชนิดเดียวกันในอีกรุ่นหนึ่งในจำนวนเท่ากัน

Source: http://www.pets-home.net/


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคนิคการเล่น tfex

เทคนิคการเล่น tfex

ใช้โปรแกรม Streaming ซื้อขายอนุพันธ์ : เรียนรู้ TFEX ไม่ยาก ตอนที่ 6

วิดีโอ เทคนิคการเล่น tfex- ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 คลิกที่นี่

(ช่วงเทศกาลเปิดรับตลอด ไม่มีหยุดนะคะ)Pet's Home บางบอน รับฝากเลี้ยงสุนัข เปิดตลอด 24 ชม. ดูแลใส่ใจลูกๆที่คุณรักจากใจในราคามิตรภาพ

รับฝากสุนัขทุกสายพันธุ์ ทุกไซส์ ยกเว้นดุร้าย

(ช่วงเทศกาลเปิดรับตลอด ไม่มีหยุดนะคะ)

ไม่ขังกรง ปล่อยอิสระ เลี้ยงดูแลในบ้าน มีสนามหญ้า พาวิ่งเล่น มีคนดูแลตลอด มีแอร์และพ

Source: http://cms.scbsonline.com/investment/learn_tfex/tfex_info/margin.html